Kan bacopa monnieri forbedre hukommelsen?

Tenk om det fantes en pille for bedre kognitiv funksjon, bedre stressavlastning og som i tillegg hadde antioksidante egenskaper. Det kan være at det gjør det. Urten heter bacopa monnieri (brahmi). 

Siden tidenes morgen har forskere lett etter legemidler i naturen. Og av og til hender det at man finner nettopp urter med helsemessig effekt i de grønne enger. Ifølge Verdens helseorganisasjon dekker 80 prosent av jordas befolkning sine daglige medisinske behov gjennom planter. 

Det er spesielt i de folkerike nasjonene som India, Kina, store deler av Asia, Syd-Amerika og Afrika at urter er utstrakt. 

Bacopa monnieri er en urt i maskeblomsfamilien. Vi finner den utbredt i tropiske og subtropiske strøk i alle verdensdeler. Den har tivialnavnet “brahmi”, etter navnet på sanskrit og hindi. 

Og som vi skal se kan den ha positiv effekt på hjernen og kognitiv funksjon. 

Hva er bacopa monnieri?

Bacopa monnieri er en urt som har lang tradisjon i det som kalles ayurveda, en indisk tradisjonell medisin; et av de eldste helhetlige helsesystem som i dag praktiseres i utstrakt grad, særlig i India, Sri Lanka og Nepal. I vestlige land er denne type behandlingsform ofte å finne i kosttilskudd. 

Det har blitt sagt at bacopa monnieri påvirker dopamin og serotonin. Men den viktigste funksjonen er å stimulere kommunikasjonen mellom nerveceller i hjernen. Dette gjør den ved å øke antall dendritter, som er forgrenede utløpere fra nervecellene. 

Les: Den store hjerneguiden: Slik funker hjernen din

Både dopamin og serotonin er signalstoffer i hjernen. 

Dopamin utløses for eksempel når vi har sex, når vi spiser, beveger oss eller når noe gir mening. Serotonin har med blant annet med sinnsstemning, velvære og våkenhet å gjøre.  

Bacopa monnieri er en urt for hukommelsen
FOR HUKOMMELSEN: Bacopa monnieri har flere spennende egenskaper som kan gi bedre hukommelse

Bacopa monnieri og hukommelse

En av de mest kjente effektene av bacopa monnieri forbedring av hukommelse. Dette er funn som man i særlig grad har sett blant eldre, men også blant yngre mennesker. 

Foreløpige analyser viser at den kan redusere kortisolsekresjon, altså produksjon av kortisol, i tillegg til forbruket av dopamin og serotonin under stress.

Flere studier bekrefter bedre hukommelse 

I studier har man funnet blant annet forbedret evne til spatial evne, som har med forestilling om romlig evne å gjøre. Også evnen til å holde på informasjon. 

I samme studie fant man også at den økte forgreninger blant dendritter. Dendritter er de delene av nervecellene i hjernen som er knyttet til læring og hukommelse. 

En annen studie som gikk over en 12-ukersperiode, og som inkluderte 46 friske voksne som spiste 300 mg bacopa monnieri daglig, så man at urten forbedret deltakernes evne til å behandle visuell informasjon, læringshastighet og hukommelse – sammenlignet med placebogruppen. 

En tilsvarende studie som gikk over like lang tid, som inkluderer 60 eldre voksne som spiste 300 mg eller 6000 mg bacopa monnieri-ekstrakt, viste forbedret hukommelse, oppmerksomhet og evne til å behandle informasjon sammenlignet med placebo. 

Oppsummert kan man altså slå fast at bacopa monnieri kan:

  • Bidra til å forbedre konsentrasjonen og hukommelsen din
  • Bidra til å opprettholde den kognitive funksjonen 
  • Bidra til å ta vare på hukommelsen etter hvert som vi blir eldre
  • Bidra til normal blodgjennomstrømming, som er forbundet med hjernens ytelse

Bacopa monnieri kan bidra til å forhindre stress 

Videre ser man at bacopa monnieri kan bidra til å forhindre stress. Det skyldes at dette er en såkalt adaptogen urt, som betyr at den kan øke kroppens motstand mot stress.  

Bacopa monnieri kan redusere stress ved å stimulere humøret og samtidig redusere nivået av kortisol, et hormon som er nært knyttet til stressnivået i kroppen. 

Effekten denne urten har på stress er på tidlig stadium, og forskere ønsker å finne flere studier som kan underbygge disse funnene. 

Bacopa monnieri som antioksidant 

Bacopa monnieri inneholder kraftig antioksidante egenskaper. 

Dette ser man for eksempel med bacosider, de viktigste aktive forbindelsene i bacopa monnieri, som har vist seg å kunne nøytralisere frie radikaler og forhindre at fettmolekyler reagerer med frie radikaler. 

Det som skjer når fettmolekyler reagerer med frie radikaler, er at de gjennomgår en prosesss som kalles lipidperoksidering.

Bacopa monnieri i MemoPro

MemoPro er et kosttilskudd som er utviklet for å ivareta hukommelse og konsentrasjon. MemoPro inneholder blant annet 300 mg Bacopa monneri som kan bidra til å forbedre konsentrasjonen og hukommelsen din, og til å opprettholde den kognitive funksjonen. Den kan også bidra til normal blodgjennomstrømming, som er forbundet med hjernens ytelse. Vitamin C og B6 bidrar til til normal psykologisk funksjon. Vitamin B12, B1 og B2 bidrar til nervesystemets normale funksjon. Vitamin B5 bidrar til normal energiomsetning.

Du kan lese mer om studier på MemoPro her

Prøv MEMO

PRO

i 60 dager

50% rabatt – kun kr 199,-

Skriv inn ditt telefonnummer

Du blir sendt videre til et bestillingsskjema forhåndsutfylt med informasjon knyttet til ditt telefonnummer. Du bestiller ingenting ennå.

Kilder: